Christus in Glorie

Christus in GlorieGekleed in prachtige gewaden en met een kroonachtige hoofdbedekking zit Christus op de troon die zijn Vader in de hemel voor hem heeft klaargezet. Het kruis van zijn lijden is veranderd in de scepter van zijn majesteit en heerschappij.

Grootte: 24×29 cm

Noli me tangere

Noli me tangereMaria van Magdala herkent Jezus in de tuin na zijn opstanding en zegt in het Hebreeuws “Rabbouni” (meester). Jezus zegt: “Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader.” Bij de grot is het lege graf met de grafwindsels waarin het lichaam van Christus was gewikkeld. Johannes 20 vers 1-18.

Grootte: 42×28 cm

De Opstanding

De OpstandingVoor het van boven vallende licht staat de gestalte van de verrezen Christus boven de afgrond van de duisternis, waar de gebroken deurvleugels en het sluitwerk nog zichtbaar zijn. Christus heeft de voorvaderen en de koningen van het Oude Testament, die achter hem staan, als eerste uit het voorgeborchte bevrijd evenals Eva. Als laatste trekt Christus Adam in het licht der genade. Boven zweven de engelen met het kruis en de martelwerktuigen in hun handen. De uitbeelding volgt de traditie.

Grootte: 28×43 cm

De Kruisiging van Christus

De Kruisiging van ChristusChristus hangt aan het kruis en is omringd door zes engelen. Op de voorgrond vier wenende vrouwen, waaronder zijn moeder Maria. Rechts Johannes en de Romeinse overste Longinus. In de grot is de schedel van Adam afgebeeld. De knielende figuren op de voorgrond zijn vermoedelijk de schenkers/opdrachtgevers van de icoon.

Grootte: 42×30 cm

Intocht in Jeruzalem

Intocht in JeruzalemCentraal op deze icoon rijdt Christus op een paardje naar Jeruzalem. De apostelen onder leiding van Petrus volgen hun meester. Op de voorgrond spreiden kinderen kleding en takken op de grond, de takken komen uit de bomen in het midden. Rechts komen inwoners van Jeruzalem om Christus te begroeten. De beschrijving staat in Johannes 12 vers 12 – 15, in Matthéüs 21 vers 1 – 11 en in Lucas 19 vers 28 – 40.

Grootte: 41×30 cm

Opwekking van Lazarus

Opwekking van LazarusHet grootste wonder dat Jezus voor de ogen van zijn leerlingen en vele aanwezigen verrichtte, was het weer tot leven wekken van Lazarus, die al drie dagen in zijn graf lag. Deze gebeurtenis werd al in de eerste Christengemeenten gevierd als voorafbeelding van de verrijzenis van Christus zelf. De icoon straalt ondanks de vele afgebeelde personen rust uit en leidt de blik naar Christus, wijzend met zijn arm naar de uit de dood opgewekte Lazarus.

Grootte: 42×28 cm

Verheerlijking op de berg Tabor

Verheerlijking op de berg TaborSinds de 6e eeuw is deze voorstelling één van de grootste feestdagen van de Oosters-orthodoxe kerk. De icoon toont het gebeuren dat staat beschreven in Matthéüs 17 vers 1 – 13, in Marcus 9 vers 1 – 12 en in Lucas 9 vers 28 – 36. Christus staat in een stralend licht op de berg, rechts staat Mozes en links Elia. Onder, knielend, de apostel Petrus die naar Christus wijst, daarnaast de apostel Jacobus en Johannes.

Grootte: 41×28 cm

De Besnijdenis des Heren

De Besnijdenis des HerenOp 1 januari wordt in de Oosters-orthodoxe kerk het feest van de Besnijdenis des Heren gevierd. Iconen met dit thema zijn vrij zeldzaam, deze stamt uit St. Petersburg. In de bijbel wordt slechts door de evangelist Lucas aandacht geschonken aan deze gebeurtenis. Lucas 2 vers 21.

Grootte: 31×40 cm

Geboorte van Christus

Geboorte van ChristusChristus ligt in een voerbak in de grot. De moeder Gods ligt op een rustbed. Linksonder krijgt het kind zijn eerste bad. Daarnaast zit Jozef in gepeins verzonken met een herder tegenover zich. Linksboven de drie Wijzen te paard, wijzende op de ster van Bethlehem. Boven de grot de hemelse legerscharen prijzende God. Rechts verkondigt een engel de geboorte aan de herders. Lucas 2 vers 1-20.

Grootte: 38×48 cm

Moeder Gods van het Teken

Moeder Gods van het TekenDeze icoon behoort tot de vroegste Maria-afbeeldingen. De uitleg staat in Jesaja 7 vers 7-14 en luidt “De Heer zal u een teken geven, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam zal Emmanuël zijn.” Op de rand zijn de heilige St. Nicolaas en Maria Egyptica afgebeeld. Na de kerstening van Rusland in 989 werd dit de belangrijkste icoon in Novgorod.

Grootte: 28×23 cm