Groene Tara

Groene Tara Schenkster van voorspoed
“Deze kosmische moeder is altijd bereid om U te redden van de acht grote angsten, zij is de grootste beschermster tegen alle onrecht en kwaadwilligheid“

Grootte: 43 x 53cm

Moeder gods ‘Axion Est’

20-IMG_2259De iconografie van deze icoon is een variant op de Moeder Gods van Kykkotissa en is gebaseerd op een wonder. In de 8e eeuw, ten tijde van het iconoclasme van Keizer Leo III, heeft een soldaat de icoon met een zwaard toegetakeld, waarna er bloed uit de icoon vloeide. De soldaat vluchtte uit berouw naar de berg Athos, maar de icoon kwam over het water achter hem aan. Toen de soldaat de icoon op het strand vond, bracht hij die over naar de hoofdkerk van de Athoskloosters, waarna het bloeden stelpte.
Uit dankbaarheid hieven de aanwezige monniken het ‘Axion Est’ aan.

Grootte: 29 x 37 cm.

St. Joris met de draak

St. Joris met de draak.  16e eeuw.Met dodelijke precisie weet de heilige Joris vanaf de rug van zijn paard de monsterlijke draak met een lange speer te treffen. Het incident vindt plaats in een onherbergzaam landschap, gedomineerd door ruige rotsformaties, een enkele boom en een waterpartij. In de rechterbovenhoek maakt de goddelijke hand een zegenend gebaar in de richting van de triomferende heilige. Links wordt de heilige gadegeslagen door een drietal heiligen compleet met nimbus en kruisen.
De legende van de laat derde-eeuwse Georgius van Cappadocië, zoals Joris officieel heette was in de middeleeuwen bijzonder populair in Rusland.
Dankzij zijn moed kreeg hij de naam van “De Overwinnaar”

Grootte 28 x 35 cm

De geboorte van Christus

De geboorte van ChristusOp de bovenrand staat in het Kerk-Slavisch
“De geboorte van onze heer Jezus Christus”
Op de icoon staan verschillende scenes rond de geboorte die de laat middeleeuwse Russische iconografie volgen. Centraal staat de aanbidding van de drie wijzen uit het Oosten, zij houden hun gaven zoals goud, wierrook en mirre in hun handen. De os en de ezel verwijzen naar Jesaja 1 vers 3.
Rechtsboven staan twee engelen en daaronder twee fluit spelende herders. Rechtsonder de wassing van het kind en links onder Jozef met tegenover zich een oude herder die hem toespreekt.
Grootte 28 x 35 cm.

De Hemelvaart

Christus HemelvaartDe Hemelvaart icoon stamt uit het klooster Malo-Kirillov uit Estland. Christus omringd door een zestal engelen begeleiden hem naar de hemel. In het ronde gele vlakje staan zijn voetafdrukken in goud afgebeeld. De apostelen, zes aan de linker- en zes aan de rechterzijde kijken naar de hemelvaart om hoog. Maria staat in de orantehouding met boven haar twee engelen in witte gewaden, die eveneens naar Christus hemelvaart wijzen.

Grootte: 30 x 39 cm

Christus Pantokrator

60 Chritus PantokratorDeze icoon is in het Puschkin museum in Moskou tentoongesteld. Stamt uit de laat Byzantijnse tijd. De oorspronkelijke grootte is 124 x 80 cm. Christus staan afgebeeld met een fraai versierde bijbel in zijn linkerhand en heeft de rechterhand in een zegenend gebaar.
Grootte 20 x 27 cm

Het Heilig Mandylion

Het Heilig MandylionHet heilig Mandylion is een zeer geliefde voorstelling in de Orthodoxe kerk en gaat terug op het thema “Niet door mensenhanden” gemaakte icoon. Tijdens het leven van Christus op aarde zou de zieke koning Abgar van Edessa Christus gevraagd hebben om te komen om hem te genezen. Christus ging niet zelf naar Edessa, maar drukte een doek tegen zijn gezicht. Deze doek, waarop een afdruk van zijn gelaat zichtbaar was, zond hij naar de Koning, die door die doek genas.
Grootte: 24 x 29 cm

Moeder gods met kind

MG van PatmosDe lijdende Moeder Gods met het Christuskind met in de bovenhoeken de verwijzing naar de kruisiging: het kruis met de doornenkroon, de lans en de staak met de spons. In de westerse kerken wordt deze icoon vaak vereerd als “De Moeder Gods altijd durende bijstand”
Grootte 27 x 35 cm

Moeder Gods Jeroesalimskaja

01 MG JerusalimskajaDe oer icoon, die het werk van de evangelist Lucas zou zijn geweest, kwam in 455 van Jeruzalem naar Constantinopel, van daar uit naar Kiev. Vorst Vladimir gaf de icoon aan de inwoners van Novgorod ten geschenke toen ze Christen waren geworden. Nadat hij Novgorod had onderworpen nam in 1571 Iwan de Verschrikkelijke dit Moeder Godsbeeld als buit mee naar Moskou.
Grootte: 27 x 35 cm