Virgo Orans van Jaroslavl

virgooransvanjaroslavlMoeder Gods Panhagia van het teken behoort tot de vroegste Maria afbeeldingen. Op deze icoon is Maria ion orantehouding afgebeeld, (gebedshouding met opgeheven handen)
Voor Maria, in de clipeus heeft ook Jazus zijn handen uitgespreid. De oericoon stamt uit Constantinopel uit de toenmalige wijk Blachernitissa. In de medaillons zijn twee engelen afgebeeld.

Grootte: 24 x 41cm

St. Nicolaas

stnicolaasDe Heilige St. Nicolaas de Wonderdoener uit de Palech school. Hij staat in vol ornaat afgebeeld, met de rechterhand maakt hij een zegenend gebaar en in zijn linkerhand houdt hij het Evangelieboek. Hij is o.a. de beschermheilige van de zeevaarders, maar ook van het gezin en de kinderen.

Grootte 26 x 30 cm

Moeder Gods Hodegetria

moedergodshogetriaDe Hodegetria ( “Zij die weg wijst”) is een voorstelling van de Moeder Gods die wijdverbreid is in de Byzantijnse-en Russische kunst. Volgens de legende werd de eerste Maria Hodegetria geschilderd door de evangelist Lucas en tegen de 11e eeuw zien we iconen met dit thema in Rusland verschijnen.

Grootte: 28 x 35 cm.

Moeder Gods Hodegetria

126-64-1De hodegetria (“Zij die weg wijst”) is een voorstelling van de Moeder Gods die wijdverbreid is in de Byzantijnse-en Russische kunst.Volgens de legende werd de eerste Maria Hodegetria geschilderd door de evangelist Lucas en tegen de 11e eeuw zien we iconen met dit thema in Rusland verschijnen.

Grootte: 28 x 35 cm.

Moeder Gods van Georgië

Moeder Gods van Georgië. 16e eeuw Rusland.Het Christuskind zit op de linkerarm van zijn moeder, die met haar rechterhand op hem wijst.
Christus zegent met zijn rechterhand en houdt in zijn linkerhand een met een rood lint omwikkelde schriftrol. Het aureool is rijk versierd hetgeen kenmerkend is voor de Novgerodschool.

Grootte: 28 x 35 cm.

Moeder gods ‘Axion Est’

20-IMG_2259De iconografie van deze icoon is een variant op de Moeder Gods van Kykkotissa en is gebaseerd op een wonder. In de 8e eeuw, ten tijde van het iconoclasme van Keizer Leo III, heeft een soldaat de icoon met een zwaard toegetakeld, waarna er bloed uit de icoon vloeide. De soldaat vluchtte uit berouw naar de berg Athos, maar de icoon kwam over het water achter hem aan. Toen de soldaat de icoon op het strand vond, bracht hij die over naar de hoofdkerk van de Athoskloosters, waarna het bloeden stelpte.
Uit dankbaarheid hieven de aanwezige monniken het ‘Axion Est’ aan.

Grootte: 29 x 37 cm.

De geboorte van Christus

De geboorte van ChristusOp de bovenrand staat in het Kerk-Slavisch
“De geboorte van onze heer Jezus Christus”
Op de icoon staan verschillende scenes rond de geboorte die de laat middeleeuwse Russische iconografie volgen. Centraal staat de aanbidding van de drie wijzen uit het Oosten, zij houden hun gaven zoals goud, wierrook en mirre in hun handen. De os en de ezel verwijzen naar Jesaja 1 vers 3.
Rechtsboven staan twee engelen en daaronder twee fluit spelende herders. Rechtsonder de wassing van het kind en links onder Jozef met tegenover zich een oude herder die hem toespreekt.
Grootte 28 x 35 cm.

De Hemelvaart

Christus HemelvaartDe Hemelvaart icoon stamt uit het klooster Malo-Kirillov uit Estland. Christus omringd door een zestal engelen begeleiden hem naar de hemel. In het ronde gele vlakje staan zijn voetafdrukken in goud afgebeeld. De apostelen, zes aan de linker- en zes aan de rechterzijde kijken naar de hemelvaart om hoog. Maria staat in de orantehouding met boven haar twee engelen in witte gewaden, die eveneens naar Christus hemelvaart wijzen.

Grootte: 30 x 39 cm

Het Heilig Mandylion

Het Heilig MandylionHet heilig Mandylion is een zeer geliefde voorstelling in de Orthodoxe kerk en gaat terug op het thema “Niet door mensenhanden” gemaakte icoon. Tijdens het leven van Christus op aarde zou de zieke koning Abgar van Edessa Christus gevraagd hebben om te komen om hem te genezen. Christus ging niet zelf naar Edessa, maar drukte een doek tegen zijn gezicht. Deze doek, waarop een afdruk van zijn gelaat zichtbaar was, zond hij naar de Koning, die door die doek genas.
Grootte: 24 x 29 cm