Doop van Christus

18-IMG_0635Christus, slechts gekleed met een lendendoek, staat in de Jordaan, terwijl Johannes hem doopt. Boven Christus’ hoofd zijn de stralen van de Heilige Geest uitgebeeld. In de rivier aan Christus’ voeten bevindt zich, als een nog duidelijk antiek overblijfsel, de riviergod van de Jordaan. Links van Christus staan vier engelen die zijn kleding op de handen dragen. Rechts hangt een bijl in een boom als uitbeelding van Mattheus 3 vers 10: Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom, die geen goede vruchten draagt, zal omgehouwen worden en in het vuur geworpen worden.

Grootte: 28 x 35 cm.

Christus Pantokrator

Christ the PantokratorChristus de Verlosser en Levensschenker, oorspronkelijk geschilderd door de metropoliet Johannes Zographos. Deze icoon van Christus in halfformaat, rechts met de zegenende hand en links met een prachtige bijbel, stemt overeen met de Pantokrator-iconografie. De tekst in de icoonrand luidt: “De icoon van onze Heer Jezus Christus is geschilderd in het jaar 1393-1394”.

Grootte: 31 x 44 cm.

Moeder Gods van Pelagonitissa

Moeder Gods van PelagonitissaDeze moeder Gods van Pelagonië is oorspronkelijk geschilderd door meester Makarios Zographos in het jaar 1422. Makarios, die tot de schildersgroep van zijn bisschoppelijke broer, de monumentale schilder Jovan behoorde, toont het Jezuskind terwijl het kinderlijk speels zijn moeder omhelsd en zich tegelijkertijd naar de aanbidder/beschouwer keert. Het gelaat van Maria is uiterst ernstig geschilderd, in de stijl van de Byzantijnse traditie.

Grootte: 23,5 x 30 cm.

Christus Pantokrator

Christus PantokratorChristus de Verlosser en Levensschenker, oorspronkelijk geschilderd door de metropoliet Johannes Zographos. Deze icoon van Christus in halfformaat, rechts met de zegenende hand en links met een prachtige bijbel, stemt overeen met de Pantokrator-iconografie. De tekst in de icoonrand luidt: “De icoon van onze Heer Jezus Christus is geschilderd in het jaar 1393-1394.”

Grootte: 27 x 35 cm

Annunciatie

AnnunciatieDe aankondiging van de engel Gabriël aan Maria dat zij zwanger zal worden van de Heilige Geest en een zoon zal baren. De uitleg staat in Lucas 1 vers 26-38. De icoon is bijna altijd centraal op de koningsdeuren aangebracht.

Grootte: 33×26 cm