Aartsengel Michael

De aartsengel vertrapt de duivel onder zijn voeten. De oericoon stamt uit de Tolmachevskaya –Sosnovskaya Collectie. Grootte 23 x 20.5 cm.
Dit is het meest icoon-schilderachtige werk van Ushakov, maar niet zonder bepaalde kenmerken van eclecticisme (figuur op de achtergrond). Het vertoont een bepaald verlies van verbeeldingskracht die karakteristiek is van hofartisten, terwijl de uitvoering zeer verfijnd blijft. Wie de kleine figuur links vertegenwoordigt is niet bekend.

Grootte 28x 35 cm

Annunicatie

De aankondiging van de engel Gabriël Aan Maria dat zij zwanger zal worden van de Heilige Geest en een zoon al baren. De uitleg staat in Lucas 1 vers 26-38. De icoon is meestal op de Koningsdeuren aangebracht.

Grootte 28 x 35 cm

Moeder Gods met Kind

Dit type icoon heet gewoonlijk “Madonna della Consolatione” Moeder Gods van de vertroosting en is waarschijnlijk af te leiden van het Byzantijnse Hodegetria-type (ofschoon het Kind op de rechterarm
Van zijn moeder zit). Het kan ook stammen uit de Kretensisch- Venetiaanse school. Overigens is dit type in Oost en West zeer verspreid.

Grootte 28x 35 cm

Moeder Gods van het Teken

Deze icoon behoort tot de vroegste Maria afbeeldingen, de uitleg staat in Jesaja 7 vers 7-14 en luidt als volgt: “De Heer zal U een teken geven, zie de Maagd zal zwanger worden en een zoon Baren en zijn naam zal Emmanuel zijn” Naast het aureool van Maria staan twee cherubijnen afgebeeld. De oer icoon stamt uit Constantinopel, na de kerstening van Rusland werd deze
icoon de belangrijkste in Novgorod.

Grootte: 28 x 35cm

Moeder Gods van Kykkos

moedergodsvankykkosDeze icoon zou geschilderd zijn door Lucas. Waarschijnlijk is ze begin de 11e eeuw ontstaan. Keizer Alexsius 1 Comnenus schonk haar in 1082 asan het Kykkosklooster op Cyprus.
Het Christuskind zit met bungelende beentjes op de rechter arm van zijn moeder, wiens linkerhand de linkerarm van haar Zoon vasthoudt. Het Christuskind houdt een geopende schriftrol in zijn linkerhand.

Grootte: 28 x 35cm

Virgo Orans van Jaroslavl

virgooransvanjaroslavlMoeder Gods Panhagia van het teken behoort tot de vroegste Maria afbeeldingen. Op deze icoon is Maria ion orantehouding afgebeeld, (gebedshouding met opgeheven handen)
Voor Maria, in de clipeus heeft ook Jazus zijn handen uitgespreid. De oericoon stamt uit Constantinopel uit de toenmalige wijk Blachernitissa. In de medaillons zijn twee engelen afgebeeld.

Grootte: 24 x 41cm

St. Sergius

stsergiusSergius was een Romeinse soldaat die in de 4e eeuw in Resafa in Syrië martelaar was geworden. Op deze icoon is hij afgebeeld als een 13e -eeuwse ridder die op kruistocht gaat. De cultus van ridderlijke heiligen was in de kruisvaarders staten erg populair. De vrouw die voor de heilige knielt en zijn voeten kust vraagt hier de tussenkomst van de heilige ten gunste van haar man of zoon die in het Heilige Land vecht.

Grootte: 28x 35cm

St. Nicolaas

stnicolaasDe Heilige St. Nicolaas de Wonderdoener uit de Palech school. Hij staat in vol ornaat afgebeeld, met de rechterhand maakt hij een zegenend gebaar en in zijn linkerhand houdt hij het Evangelieboek. Hij is o.a. de beschermheilige van de zeevaarders, maar ook van het gezin en de kinderen.

Grootte 26 x 30 cm