Aartsengel Michael

De aartsengel vertrapt de duivel onder zijn voeten. De oericoon stamt uit de Tolmachevskaya –Sosnovskaya Collectie. Grootte 23 x 20.5 cm.
Dit is het meest icoon-schilderachtige werk van Ushakov, maar niet zonder bepaalde kenmerken van eclecticisme (figuur op de achtergrond). Het vertoont een bepaald verlies van verbeeldingskracht die karakteristiek is van hofartisten, terwijl de uitvoering zeer verfijnd blijft. Wie de kleine figuur links vertegenwoordigt is niet bekend.

Grootte 28x 35 cm

Moeder Gods Hodegetria

126-64-1De hodegetria (“Zij die weg wijst”) is een voorstelling van de Moeder Gods die wijdverbreid is in de Byzantijnse-en Russische kunst.Volgens de legende werd de eerste Maria Hodegetria geschilderd door de evangelist Lucas en tegen de 11e eeuw zien we iconen met dit thema in Rusland verschijnen.

Grootte: 28 x 35 cm.

Moeder Gods van Georgië

Moeder Gods van Georgië. 16e eeuw Rusland.Het Christuskind zit op de linkerarm van zijn moeder, die met haar rechterhand op hem wijst.
Christus zegent met zijn rechterhand en houdt in zijn linkerhand een met een rood lint omwikkelde schriftrol. Het aureool is rijk versierd hetgeen kenmerkend is voor de Novgerodschool.

Grootte: 28 x 35 cm.

St. Joris met de draak

St. Joris met de draak.  16e eeuw.Met dodelijke precisie weet de heilige Joris vanaf de rug van zijn paard de monsterlijke draak met een lange speer te treffen. Het incident vindt plaats in een onherbergzaam landschap, gedomineerd door ruige rotsformaties, een enkele boom en een waterpartij. In de rechterbovenhoek maakt de goddelijke hand een zegenend gebaar in de richting van de triomferende heilige. Links wordt de heilige gadegeslagen door een drietal heiligen compleet met nimbus en kruisen.
De legende van de laat derde-eeuwse Georgius van Cappadocië, zoals Joris officieel heette was in de middeleeuwen bijzonder populair in Rusland.
Dankzij zijn moed kreeg hij de naam van “De Overwinnaar”

Grootte 28 x 35 cm

De Hemelvaart

Christus HemelvaartDe Hemelvaart icoon stamt uit het klooster Malo-Kirillov uit Estland. Christus omringd door een zestal engelen begeleiden hem naar de hemel. In het ronde gele vlakje staan zijn voetafdrukken in goud afgebeeld. De apostelen, zes aan de linker- en zes aan de rechterzijde kijken naar de hemelvaart om hoog. Maria staat in de orantehouding met boven haar twee engelen in witte gewaden, die eveneens naar Christus hemelvaart wijzen.

Grootte: 30 x 39 cm

Moeder Gods van Vladimir met kroon

Moeder Gods van Vladimir met kroonDeze Moeder Gods heeft een fraai uitgewerkte kroon met diverse versieringen en wijkt daarmee af van de Vladimirskaja.
De namen staan in een lichtblauw medalion. Zowel de kleding van de Moeder Gods als van Christus is afgezet met goudassist. De lichte achtergrond van de icoon geeft een aparte uitstraling.
Grootte 28 x 35 cm

Noli me Tangere

Noli me TangereMaria van Magdala herkent Jezus in de tuin na zijn opstanding en zegt in het Hebreeuws “Rabbouni”(meester). Jezus zegt dan “raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader.
Op deze icoon staan ook andere afbeeldingen, zoals Golgotha, het lege graf, de mirre dragende vrouwen en de Hagia Sophia.

Grootte 28 x 35 cm

Doop van Christus

18-IMG_0635Christus, slechts gekleed met een lendendoek, staat in de Jordaan, terwijl Johannes hem doopt. Boven Christus’ hoofd zijn de stralen van de Heilige Geest uitgebeeld. In de rivier aan Christus’ voeten bevindt zich, als een nog duidelijk antiek overblijfsel, de riviergod van de Jordaan. Links van Christus staan vier engelen die zijn kleding op de handen dragen. Rechts hangt een bijl in een boom als uitbeelding van Mattheus 3 vers 10: Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom, die geen goede vruchten draagt, zal omgehouwen worden en in het vuur geworpen worden.

Grootte: 28 x 35 cm.

St. Paraskeva

7.045a-St.-ParaskevaOp 28 oktober wordt zij in de Orthodoxe landen herdacht. Zij is de beschermster van huisvrouwen, kooplieden, dieven en juristen, omdat op vrijdag de marktdag is voor vrouwen, er dan het meeste wordt gestolen en er snelrecht gesproken moet worden over de dieven. Omdat zij vocht voor de reinheid van het geloof kan zij afgebeeld worden met een witte kap of sluier, hetgeen hier het geval is. In het jaar 140 is zij onthoofd wegens haar geloof.

Grootte: 24 x 28 cm.

Triniteit

5.040a-Triniteit-OTDe tafel waaraan Abraham zijn gasten laat plaatsnemen is afgebeeld als diagonaal van rechtsonder naar links boven. De engel links boven zit daar in de plaatsordening op een verhoogde plaats en is door de nimbus met de letters O, W, N (de Zijnde) en met de Christusnaam IC XC als Jezus Christus kenbaar. Abraham biedt hem op een open schaal de kop van het geslachte lam aan, Sarah knielt en reikt hem een gouden vat aan. Abrahams tent is eerder een paleis of een tempel.

Grootte: 27 x 35 cm.