Moeder Gods van het Teken

Deze icoon behoort tot de vroegste Maria afbeeldingen, de uitleg staat in Jesaja 7 vers 7-14 en luidt als volgt: “De Heer zal U een teken geven, zie de Maagd zal zwanger worden en een zoon Baren en zijn naam zal Emmanuel zijn” Naast het aureool van Maria staan twee cherubijnen afgebeeld. De oer icoon stamt uit Constantinopel, na de kerstening van Rusland werd deze
icoon de belangrijkste in Novgorod.

Grootte: 28 x 35cm

St. Nicolaas

stnicolaasDe Heilige St. Nicolaas de Wonderdoener uit de Palech school. Hij staat in vol ornaat afgebeeld, met de rechterhand maakt hij een zegenend gebaar en in zijn linkerhand houdt hij het Evangelieboek. Hij is o.a. de beschermheilige van de zeevaarders, maar ook van het gezin en de kinderen.

Grootte 26 x 30 cm

Oud Testamentische Triniteit

Oud Testamentische TriniteitDeze icoon wordt wel het “Gastmaal van Abraham” genoemd.
De oorspronkelijke icoon is gedoneerd door de Abt Simeon van het klooster “De Heilige Triniteit” gelegen in de buurt van Veliko Turnovo.
De oer icoon is geschilderd in 1708 door de schilders Kosta en Tsonyo.
Grootte : 28 x 37 cm.

Hagia Sophia

Op deze icoon is de Wijsheid Gods verpersoonlijkt in de gestalte van een vrouw die gezeten is op een troon. Zij heeft engelenvleugels en houdt een scepter en een staf vast. Links staat de Moeder Gods met een diskos met daarin de afbeelding van Christus Emanuel. Rechts staat Johannes de Voorloper met in zijn hand een geopende boekrol. Boven de Hagia Sophia staat Christus Pantokrator afgebeeld. Daarboven zes engelen en een lege troon met daarop een evangelieboek.
Grootte: 58 x 37 cm.

Moeder Gods Groesinskaja

Moeder Gods GroesinskajaDeze icoon is in spiegelbeeld bijna gelijk aan de Moeder Gods Jerusalimskaja. Waarschijnlijk is een Byzantijnse herhaling van deze laatste in Georgië terecht gekomen, waar ze als Georgische of wel Iberische Moeder Gods werd aangeduid. De oudste Groesinskaja is rond 1360 ontstaan en kwam kort daarna naar Moskou, waar de herhalingen even geliefd werden als in Georgië.

Grootte: 28 x 35 cm.

St. Theodora

St. Theodora Corfu 18e eeuwSt. Theodora (geboren in 815) huwde in 830 met de Byzantijnse Keizer Theophilos, die 12 jaar later overleed. In 842 zette zij zich in voor herstel van de iconen verering op een heilige Synode in Nicaea. Zij overleed in een klooster op 11 Febr. 867 en was toen 52 jaar oud. De Orthodoxe kerk verklaarde haar heilig.
Grootte 28 x 35 cm

Moeder Gods van de Passie

Moeder Gods van de PassieDe Moeder Gods houdt het Christuskind op schoot, dat verschrikt omkijkt naar een engel met lans en spons. Hiertegenover draag een engel een kruis. Dat de Moeder Gods op een barokke troon zit is uniek. De kroon is vervangen door een hoofddoek, zoals die in Zuidwest Rusland vaker voorkomt: een duidelijk westerse invloed.
Grootte: 28 x 35 cm

Moeder Gods van Kykkos

18-IMG_0802Volgens de overlevering zou de eerste icoon van dit type door Lucas zijn geschilderd. Kenmerkend is dat het Christuskind op de linkerarm zit en zijn blik afwendt van zijn moeder. Het kind toont een geopende schriftrol met een tekstgedeelte uit Lucas 4 vers 18 of uit Jesaja 61 vers 1. De icoon heeft zijn naam te danken aan het Kykkosklooster op Cyprus. Het feest van deze icoon wordt gevierd op 26 December.

Grootte: 28 x 35 cm.