Onze Lieve vrouw van Smarten

11.044b-Vrouw-van-smartenEen westers thema, dat in de 17e eeuw door de Oosters-Orthodoxe kerk is overgenomen. Hier worden de woorden van de oude Simeon verbeeld die sprak tot de Moeder Gods toen zij haar zoon opdroeg in de tempel: “En een zwaard zal ook uw ziel doorboren” (Lucas 2 vers 35). Zeven witte zwaarden doorboren haar, zij verbeelden de zeven smarten van Maria. De vlucht naar Egypte, de profetie in de tempel, de twaalfjarige Christus in de tempel, de kruisiging, de kruisafname, de graflegging, alsmede het doorboren van haar ziel.

Grootte: 27 x 35 cm.

Moeder Gods Groesinskaja

De Groesinskaja is in spiegelbeeld bijna gelijk aan de Moeder Gods Jeroesalimskaja. Waarschijnlijk is een Byzantijnse kopie van deze laatste in Georgië terechtgekomen, waar ze als Georgische of wel Iberische Moeder Gods werd aangeduid. De oudste Groesinskaja is rond 1360 ontstaan en kwam kort daarna naar Moskou, waar de replica’s even geliefd werden als in Georgië.

Grootte: 21 x 26 cm.

St. Nicolaas

icoon071_vDe heilige St. Nicolaas, de Wonderdoener uit de Palechschool. St. Nicolaas staat in vol ornaat afgebeeld, met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar en in zijn linkerhand houdt hij het Evangelieboek. Hij is de beschermheilige van de zeevaarders, en ook van het gezin, en de kinderen.

Grootte: 25 x 30 cm.

Moeder Gods, niet gesneden rots

icoon075_vDeze icoon stelt een uiterst zeldzaam thema van de Moeder Gods voor, meestal genoemd “Gora Nerukosecnaja” vertaald als “Niet-gesneden Steen”. De benaming vindt haar oorsprong in de tekst van de profeet Daniël (Dan. 2 vers 31-35) waarin deze een droom van koning Nebukadnezar uitlegt. Kerkvaders hebben het beeld gebruikt voor de incarnatie van Christus en het maagdelijke moederschap van Maria. De rots is hier voor de borst van de Moeder Gods afgebeeld. Boven de rots is de regenboog gespannen als symbool van het verbond van God na de zondvloed met Noach (Gen. 9 vers 8-17).

Grootte: 34 x 25 cm

Moeder Gods Verkwikking van de nood der lijdenden

icoon074_vZeldzame afbeelding van de Moeder Gods met het Christuskind. Kenmerkend is dat Christus op de linkerarm zit van de Moeder Gods en dat zij wijst naar Christus zoals in de iconografie van de Moeder Gods Hodegetria. De Moeder Gods is gekroond en draagt een roze sluier met een blauwe voering, die door het Christuskind wordt aangeraakt. Over het ontstaan en de betekenis van deze icoon is nagenoeg niets bekend.

Grootte: 26 x 35 cm

Moeder Gods met Kind

Moeder Gods met KindDeze icoon stamt vermoedelijk uit de Palechschool, deze afbeelding was in de Tsarentijd een geliefd onderwerp. De Orthodoxe uitvoering laat zich goed herkennen doordat de Moeder Gods haar linkerhand in een tweevinger gebaar tegen haar wang houdt. Het Christuskind heeft een open perkamentrol in zijn handen, waarop de tekst staat “Oordeel in het laatste gericht met erbarmen”.

Grootte: 23 x 30 cm.

Moeder Gods met Kind

Moeder Gods met KindDeze icoon stamt vermoedelijk van de Palechschool. In de Tsarentijd was deze afbeelding een geliefd onderwerp. De Orthodoxe uitvoering laat zich gemakkelijk herkennen doordat de Moeder Gods haar linkerhand in een Orthodox twee vinger gebaar tegen de wang houdt. Christus houdt een open perkamentrol in zijn handen met de tekst: “Oordeel in het laatste gericht met genade en erbarmen.”

Grootte: 23 x 30 cm.

De Heilige Hiërarchen

De Heilige HiërarchenLinks op de voorgrond staan de heilige kerkvaders: Basilius de Grote, Gregorius de Theoloog en Johannes Chrysostomos. Rechts op de voorgrond de heilige genezers Cosmos en Damianus. Links- en rechtsboven de heilige strijders Gregorius en Demitrius, midden boven de Mandylion.

Grootte: 32×25 cm