Moeder Gods Groesinskaja

De Groesinskaja is in spiegelbeeld bijna gelijk aan de Moeder Gods Jeroesalimskaja. Waarschijnlijk is een Byzantijnse kopie van deze laatste in Georgië terechtgekomen, waar ze als Georgische of wel Iberische Moeder Gods werd aangeduid. De oudste Groesinskaja is rond 1360 ontstaan en kwam kort daarna naar Moskou, waar de replica’s even geliefd werden als in Georgië.

Grootte: 21 x 26 cm.