De Heilige Hiërarchen

De Heilige HiërarchenLinks op de voorgrond staan de heilige kerkvaders: Basilius de Grote, Gregorius de Theoloog en Johannes Chrysostomos. Rechts op de voorgrond de heilige genezers Cosmos en Damianus. Links- en rechtsboven de heilige strijders Gregorius en Demitrius, midden boven de Mandylion.

Grootte: 32×25 cm