Hagia Sophia

Op deze icoon is de Wijsheid Gods verpersoonlijkt in de gestalte van een vrouw die gezeten is op een troon. Zij heeft engelenvleugels en houdt een scepter en een staf vast. Links staat de Moeder Gods met een diskos met daarin de afbeelding van Christus Emanuel. Rechts staat Johannes de Voorloper met in zijn hand een geopende boekrol. Boven de Hagia Sophia staat Christus Pantokrator afgebeeld. Daarboven zes engelen en een lege troon met daarop een evangelieboek.
Grootte: 58 x 37 cm.