Moeder Gods van het Teken

Deze icoon behoort tot de vroegste Maria afbeeldingen, de uitleg staat in Jesaja 7 vers 7-14 en luidt als volgt: “De Heer zal U een teken geven, zie de Maagd zal zwanger worden en een zoon Baren en zijn naam zal Emmanuel zijn” Naast het aureool van Maria staan twee cherubijnen afgebeeld. De oer icoon stamt uit Constantinopel, na de kerstening van Rusland werd deze
icoon de belangrijkste in Novgorod.

Grootte: 28 x 35cm