Moeder Gods met Kind

Dit type icoon heet gewoonlijk “Madonna della Consolatione” Moeder Gods van de vertroosting en is waarschijnlijk af te leiden van het Byzantijnse Hodegetria-type (ofschoon het Kind op de rechterarm
Van zijn moeder zit). Het kan ook stammen uit de Kretensisch- Venetiaanse school. Overigens is dit type in Oost en West zeer verspreid.

Grootte 28x 35 cm