Annunicatie

De aankondiging van de engel Gabriël Aan Maria dat zij zwanger zal worden van de Heilige Geest en een zoon al baren. De uitleg staat in Lucas 1 vers 26-38. De icoon is meestal op de Koningsdeuren aangebracht.

Grootte 28 x 35 cm

Deësis

icoon077_vIs van oorsprong een Byzantijnse compositie, waarbij Christus als rechter temidden van Maria en Johannes de Doper of voorloper is geplaatst. Middelpunt is de Pantokrator die bij het eind der tijden zal oordelen over de mensheid. Maria en Johannes de Doper bemiddelen om een vergevingsgezind oordeel. Johannes de Doper als vertegenwoordiger van het Oude Testament en Maria als vertegenwoordigster van het Nieuwe Testament.

Grootte: 27 x 35 cm

Christus, Koning der Koningen

icoon076_vOp een schitterende troon, omringd door de symbolen van de vier evangelisten zit Christus in het gewaad van een Hogepriester met een kostbare kroon op het hoofd als Koning der Koningen en zegent de gelovigen. In het opengeslagen evangelieboek staat: “Mijn koningschap is niet van deze wereld, neem en eet, dit is mijn lichaam, drink, dit is mijn bloed dat voor U vergoten is, doe dit tot mijn gedachtenis”.

Grootte: 27 x 35 cm

Moeder Gods Glykophilousa (Vsysgranie)

icoon069_vDe Moeder Gods houdt haar hoofd licht gebogen en heeft het Christuskind op haar rechterhand. Het Jezuskind kijkt naar de Moeder Gods, heeft in zijn rechterhand een gesloten boekrol en houdt met de linkerhand de kin van zijn moeder vast. De voorstelling is vaak ook in spiegelbeeld afgebeeld. Het Griekse woord glykophilousa betekent “mild beminnende, zoet kussende”; vsysgranie in het Russisch betekent “spelend met het kind”.

Grootte: 27 x 35 cm.

Intocht in Jeruzalem

Intocht in JeruzalemCentraal op deze icoon rijdt Christus op een paardje naar Jeruzalem. De apostelen onder leiding van Petrus volgen hun meester. Op de voorgrond spreiden kinderen kleding en takken op de grond, de takken komen uit de bomen in het midden. Rechts komen inwoners van Jeruzalem om Christus te begroeten. De beschrijving staat in Johannes 12 vers 12 – 15, in Matthéüs 21 vers 1 – 11 en in Lucas 19 vers 28 – 40.

Grootte: 41×30 cm

Opwekking van Lazarus

Opwekking van LazarusHet grootste wonder dat Jezus voor de ogen van zijn leerlingen en vele aanwezigen verrichtte, was het weer tot leven wekken van Lazarus, die al drie dagen in zijn graf lag. Deze gebeurtenis werd al in de eerste Christengemeenten gevierd als voorafbeelding van de verrijzenis van Christus zelf. De icoon straalt ondanks de vele afgebeelde personen rust uit en leidt de blik naar Christus, wijzend met zijn arm naar de uit de dood opgewekte Lazarus.

Grootte: 42×28 cm