Christus, Koning der Koningen

icoon076_vOp een schitterende troon, omringd door de symbolen van de vier evangelisten zit Christus in het gewaad van een Hogepriester met een kostbare kroon op het hoofd als Koning der Koningen en zegent de gelovigen. In het opengeslagen evangelieboek staat: “Mijn koningschap is niet van deze wereld, neem en eet, dit is mijn lichaam, drink, dit is mijn bloed dat voor U vergoten is, doe dit tot mijn gedachtenis”.

Grootte: 27 x 35 cm