Christus Pantokrator

Christus PantokratorChristus is in frontale halffiguur afgebeeld, met rechts de zegenende hand en links een opengeslagen bijbel met als tekst: Johannes 8 vers 12, Johannes 11 vers 25-26 en Johannes 12 vers 36. “Ik ben het licht der wereld.” “Die in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.” “Gelooft in het licht, zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn.”

Grootte: 20 x 25 cm.