Christus zalig zwijgen

4.039b-Zalig-zwijgenOp de icoon wordt Christus voorgesteld volgens de iconografie van Emmanuel, maar dan wel getooid met vleugels van een engel en aangeduid met de titel “Heiland en Zalig Zwijgen”. Hier wordt verwezen naar “De oneindige stilte van Gods bestaan”. Op de gebedsrol staat de tekst “Waarom roep je tot Mij, Mijn moeder, Mijn mond was vol” (Jesaja 42 vers 3 en Jesaja 53 vers 7).

Grootte: 20 x 25 cm.