Moeder Gods Jerusalimskaja

icoon063_vDe oericoon, die het werk van de evangelist Lucas zou zijn geweest, kwam in 455 van Jeruzalem naar Constantinopel, en van daaruit naar Kiev. Vorst Vladimir gaf de icoon aan de inwoners van Novgorod ten geschenke toen ze christen waren geworden. Nadat Ivan de Verschrikkelijke Novgorod had onderworpen nam hij deze icoon in 1571 als buit mee naar Moskou.

Grootte: 27 x 34 cm