Nieuw Testamentische Triniteit

Nieuw Testamentische Triniteit Rusland 19e eeuwDeze icoon van de Drie Eenheid werd geschilderd volgens het Nieuwe Testament en wel op basis van Lucas 22 vers 69, “Maar van nu af aan zal de Mensenzoon zijn gezeten aan de rechterhand van de kracht Gods”. Op een serafijnentroon zit rechts de Vader en links van hem Christus die het evangelieboek in zijn linkerhand houdt en met de rechter het kruis vasthoudt. In de vier hoeken zijn de vier evangelisten symbolisch weergegeven. Mattheus als gevleugelde mens, Marcus als de leeuw, Johannes als de adelaar en Lucas als de stier.
Grootte: 27 x 35 cm.