Anastasis

AnastasisIn de Oosters-orthodoxe kerk wordt de opstanding van Christus bij uitstek door de nederdaling ter helle uitgebeeld. Christus heeft de poorten van de hel verbrijzeld, hij houdt het kruis in zijn linker hand. Met zijn rechterhand trekt hij Adam als eerste uit de Hades omhoog. Links boven staat o.a. Koning David en Koning Salomon, Daniël en Johannes de Doper. Rechts o.a. Eva en Mozes. Onder Christus is de Hades voorgesteld als een donkere ruimte met daarin de verbrijzelde deuren en onderdelen van het sluitwerk.

Grootte: 33 x 26 cm.