Deësis

DeësisCentraal op het middelste paneel staat Christus Pantokrator afgebeeld met de zinnebeelden voor de vier evangelisten:  Adelaar-Johannes, Engel-Marcus, Stier-Lucas en Leeuw-Matthéüs. De drie panelen links beelden Maria, de engel Michaël en de apostel Petrus uit. De rechterpanelen, Johannes de Doper, de engel Gabriël en de apostel Paulus.

Zeven panelen van diverse grootte.