Moeder gods met kind

MG van PatmosDe lijdende Moeder Gods met het Christuskind met in de bovenhoeken de verwijzing naar de kruisiging: het kruis met de doornenkroon, de lans en de staak met de spons. In de westerse kerken wordt deze icoon vaak vereerd als “De Moeder Gods altijd durende bijstand”
Grootte 27 x 35 cm

Intocht in Jeruzalem

icoon080_vCentraal op deze icoon rijdt Christus op een paardje naar Jeruzalem. De apostelen onder leiding van Petrus volgen hun meester. Op de voorgrond spreiden kinderen kleding en takken op de grond, de takken komen uit de boom in het midden. Rechts komen inwoners van Jeruzalem om Christus te begroeten. De beschrijving staat in Johannes 12 vers 12-15, in Matthéüs 21 vers 1-11 en in Lucas 19 vers 28-40.

Grootte: 27 x 34 cm.

St. Catharina

icoon073_vDe heilige Catharina is afgebeeld in koninklijke kledij met boeken en meetinstrumenten.
Het wiel symboliseert haar ondergane folteringen vóór haar onthoofding. De crucifix en de palmtak verwijzen naar haar martelaarschap. Het St. Catharinaklooster in de Sinaï draagt haar naam en volgens overleveringen is haar stoffelijk overschot vanuit Alexandrië naar dit klooster overgebracht.

Grootte: 27 x 35 cm.

De Opstanding van Christus

Opstanding van ChristusGestalten in weidse gebaren, die innerlijke bewogenheid verraden, bestonden al in de Paleologentijd. Op de verwoeste poorten van de onderwereld staand, buigt Christus zich naar Adam, die hij uit het graf omhoog trekt. Eva bidt met verhulde handen om verlossing voor haarzelf en degenen die achter haar staan. Aan de andere kant voert Johannes de Doper de oudtestamentische koningen en voorvaderen aan. De icoon is oorspronkelijk geschilderd door Michaël Damaskinus.

Grootte: 40 x 27 cm.

Sint Joris met de draak

Sint Joris met de draakIn deze icoon, elegant en nauwkeurig als een edelsmeedwerk, is de invloed van de westerse cultuur van die tijd overduidelijk. In deze voorstelling is het krachtige paard en het uiterlijk van de zwarte draak ontleend aan een werk van Paolo Veneziano met hetzelfde thema, maar is de aristocratische strengheid van het Byzantijnse voorbeeld nog aanwezig.

Grootte: 27 x 34 cm

St. Catharina

St. CatharinaDe heilige Catharina is afgebeeld in koninklijke kledij met boeken en meetinstrumenten. Het wiel symboliseert haar ondergane folteringen vóór haar onthoofding. De crucifix en de palmtak verwijzen naar haar martelaarschap. Het St. Catharinaklooster in de Sinaï draagt haar naam en volgens overlevering is haar stoffelijk overschot vanuit Alexandrië naar dit klooster overgebracht.

Grootte: 35×27 cm

Noli me tangere

Noli me tangereMaria van Magdala herkent Jezus in de tuin na zijn opstanding en zegt in het Hebreeuws “Rabbouni” (meester). Jezus zegt: “Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader.” Bij de grot is het lege graf met de grafwindsels waarin het lichaam van Christus was gewikkeld. Johannes 20 vers 1-18.

Grootte: 42×28 cm

De Kruisiging van Christus

De Kruisiging van ChristusChristus hangt aan het kruis en is omringd door zes engelen. Op de voorgrond vier wenende vrouwen, waaronder zijn moeder Maria. Rechts Johannes en de Romeinse overste Longinus. In de grot is de schedel van Adam afgebeeld. De knielende figuren op de voorgrond zijn vermoedelijk de schenkers/opdrachtgevers van de icoon.

Grootte: 42×30 cm