Noli me tangere

Noli me tangereMaria van Magdala herkent Jezus in de tuin na zijn opstanding en zegt in het Hebreeuws “Rabbouni” (meester). Jezus zegt: “Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader.” Bij de grot is het lege graf met de grafwindsels waarin het lichaam van Christus was gewikkeld. Johannes 20 vers 1-18.

Grootte: 42×28 cm