De Opstanding

De OpstandingVoor het van boven vallende licht staat de gestalte van de verrezen Christus boven de afgrond van de duisternis, waar de gebroken deurvleugels en het sluitwerk nog zichtbaar zijn. Christus heeft de voorvaderen en de koningen van het Oude Testament, die achter hem staan, als eerste uit het voorgeborchte bevrijd evenals Eva. Als laatste trekt Christus Adam in het licht der genade. Boven zweven de engelen met het kruis en de martelwerktuigen in hun handen. De uitbeelding volgt de traditie.

Grootte: 28×43 cm