Geboorte van Christus

Geboorte van ChristusChristus ligt in een voerbak in de grot. De moeder Gods ligt op een rustbed. Linksonder krijgt het kind zijn eerste bad. Daarnaast zit Jozef in gepeins verzonken met een herder tegenover zich. Linksboven de drie Wijzen te paard, wijzende op de ster van Bethlehem. Boven de grot de hemelse legerscharen prijzende God. Rechts verkondigt een engel de geboorte aan de herders. Lucas 2 vers 1-20.

Grootte: 38×48 cm