Verheerlijking op de berg Tabor

Verheerlijking op de berg TaborSinds de 6e eeuw is deze voorstelling één van de grootste feestdagen van de Oosters-orthodoxe kerk. De icoon toont het gebeuren dat staat beschreven in Matthéüs 17 vers 1 – 13, in Marcus 9 vers 1 – 12 en in Lucas 9 vers 28 – 36. Christus staat in een stralend licht op de berg, rechts staat Mozes en links Elia. Onder, knielend, de apostel Petrus die naar Christus wijst, daarnaast de apostel Jacobus en Johannes.

Grootte: 41×28 cm