De Heilige Hiërarchen

De Heilige HiërarchenLinks op de voorgrond staan de heilige kerkvaders: Basilius de Grote, Gregorius de Theoloog en Johannes Chrysostomos. Rechts op de voorgrond de heilige genezers Cosmos en Damianus. Links- en rechtsboven de heilige strijders Gregorius en Demitrius, midden boven de Mandylion.

Grootte: 32×25 cm

Drieluik St. Nicolaas

Drieluik St. NicolaasIn het midden staat St. Nicolaas in vol ornaat afgebeeld. Met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar en in zijn linkerhand ondersteunt hij het Evangelieboek. Op het linker paneel boven geneest de jonge St. Nicolaas de arm van een vrouw. Hieronder wordt zijn doop afgebeeld en houdt hij reeds een preek. Op het rechterpaneel boven wordt de jonge St. Nicolaas door zijn oom onderwezen. Rechtsonder verhindert hij de terechtstelling van drie inwoners van Mira.

Grootte: 48×39 cm

Deësis

DeësisDeel van een uitgebreide Deësis uit het St. Catharinaklooster in de Sinaï. Christus wordt geflankeerd door Maria en Johannes de Doper, die hun handen gestrekt houden naar Christus, genade afsmekend voor de mensheid.

Grootte: 39×27 cm.

Christus Pantokrator

Christus PantokratorChristus de Verlosser en Levensschenker, oorspronkelijk geschilderd door de metropoliet Johannes Zographos. Deze icoon van Christus in halfformaat, rechts met de zegenende hand en links met een prachtige bijbel, stemt overeen met de Pantokrator-iconografie. De tekst in de icoonrand luidt: “De icoon van onze Heer Jezus Christus is geschilderd in het jaar 1393-1394.”

Grootte: 27 x 35 cm

Het ontslapen van Maria

Het ontslapen van MariaAchter het door rouwende apostelen omgeven langgerekte sterfbed van Maria staat heel groot Christus met de ziel van zijn moeder op zijn arm in een het hele tafereel omvattende gloriool. Boven zijn hoofd zweeft een zesvleugelige serafijn. De twee bisschoppen zouden Hierotheos en Dionysius zijn, die beide leerlingen van Paulus en bisschop van Athene waren.

Grootte: 27×35 cm