De Hemelvaart

Christus HemelvaartDe Hemelvaart icoon stamt uit het klooster Malo-Kirillov uit Estland. Christus omringd door een zestal engelen begeleiden hem naar de hemel. In het ronde gele vlakje staan zijn voetafdrukken in goud afgebeeld. De apostelen, zes aan de linker- en zes aan de rechterzijde kijken naar de hemelvaart om hoog. Maria staat in de orantehouding met boven haar twee engelen in witte gewaden, die eveneens naar Christus hemelvaart wijzen.

Grootte: 30 x 39 cm

Het Heilig Mandylion

Het Heilig MandylionHet heilig Mandylion is een zeer geliefde voorstelling in de Orthodoxe kerk en gaat terug op het thema “Niet door mensenhanden” gemaakte icoon. Tijdens het leven van Christus op aarde zou de zieke koning Abgar van Edessa Christus gevraagd hebben om te komen om hem te genezen. Christus ging niet zelf naar Edessa, maar drukte een doek tegen zijn gezicht. Deze doek, waarop een afdruk van zijn gelaat zichtbaar was, zond hij naar de Koning, die door die doek genas.
Grootte: 24 x 29 cm

Moeder Gods Jeroesalimskaja

01 MG JerusalimskajaDe oer icoon, die het werk van de evangelist Lucas zou zijn geweest, kwam in 455 van Jeruzalem naar Constantinopel, van daar uit naar Kiev. Vorst Vladimir gaf de icoon aan de inwoners van Novgorod ten geschenke toen ze Christen waren geworden. Nadat hij Novgorod had onderworpen nam in 1571 Iwan de Verschrikkelijke dit Moeder Godsbeeld als buit mee naar Moskou.
Grootte: 27 x 35 cm

Triniteit

05 TriniteitDe Triniteit ofwel de Drievuldigheid is een afbeelding die stamt uit het Oude Testament. Uit het boek Genesis hoofdstuk 18 vers 1-5. De afbeelding toont drie gelijke engelen, gegroepeerd rond de tafel. Zij stellen de Vader, de Zoon en de Heilige geest voor. Soms staan ook Abraham en Sara afgebeeld.
Grootte: 28 x 35 cm

Nieuw Testamentische Triniteit

Nieuw Testamentische Triniteit Rusland 19e eeuwDeze icoon van de Drie Eenheid werd geschilderd volgens het Nieuwe Testament en wel op basis van Lucas 22 vers 69, “Maar van nu af aan zal de Mensenzoon zijn gezeten aan de rechterhand van de kracht Gods”. Op een serafijnentroon zit rechts de Vader en links van hem Christus die het evangelieboek in zijn linkerhand houdt en met de rechter het kruis vasthoudt. In de vier hoeken zijn de vier evangelisten symbolisch weergegeven. Mattheus als gevleugelde mens, Marcus als de leeuw, Johannes als de adelaar en Lucas als de stier.
Grootte: 27 x 35 cm.

Hagia Sophia

Op deze icoon is de Wijsheid Gods verpersoonlijkt in de gestalte van een vrouw die gezeten is op een troon. Zij heeft engelenvleugels en houdt een scepter en een staf vast. Links staat de Moeder Gods met een diskos met daarin de afbeelding van Christus Emanuel. Rechts staat Johannes de Voorloper met in zijn hand een geopende boekrol. Boven de Hagia Sophia staat Christus Pantokrator afgebeeld. Daarboven zes engelen en een lege troon met daarop een evangelieboek.
Grootte: 58 x 37 cm.

Moeder Gods Groesinskaja

Moeder Gods GroesinskajaDeze icoon is in spiegelbeeld bijna gelijk aan de Moeder Gods Jerusalimskaja. Waarschijnlijk is een Byzantijnse herhaling van deze laatste in Georgië terecht gekomen, waar ze als Georgische of wel Iberische Moeder Gods werd aangeduid. De oudste Groesinskaja is rond 1360 ontstaan en kwam kort daarna naar Moskou, waar de herhalingen even geliefd werden als in Georgië.

Grootte: 28 x 35 cm.

Moeder Gods van Vladimir met kroon

Moeder Gods van Vladimir met kroonDeze Moeder Gods heeft een fraai uitgewerkte kroon met diverse versieringen en wijkt daarmee af van de Vladimirskaja.
De namen staan in een lichtblauw medalion. Zowel de kleding van de Moeder Gods als van Christus is afgezet met goudassist. De lichte achtergrond van de icoon geeft een aparte uitstraling.
Grootte 28 x 35 cm

Moeder Gods van Vatoped

Moeder Gods van VatopedHet icoon van de Moeder Gods van Vatoped, genoemd “Vreugde”of “Troost”is een beeld van de heilige maagd uit het klooster van Vatoped op de berg Athos.
Er zijn een gelijke icoon bekend in het vrouwenklooster van Tavolzhank in Voronesh en in het vrouwenklooster van de Herrijzenis in St. Petersburg.

Grootte 28 x 35 cm

Moeder Gods van de Passie

Moeder Gods van de PassieDe Moeder Gods houdt het Christuskind op schoot, dat verschrikt omkijkt naar een engel met lans en spons. Hiertegenover draag een engel een kruis. Dat de Moeder Gods op een barokke troon zit is uniek. De kroon is vervangen door een hoofddoek, zoals die in Zuidwest Rusland vaker voorkomt: een duidelijk westerse invloed.
Grootte: 28 x 35 cm