Tronende Moeder Gods

The Mother of God enthronedDeze icoon is van oorsprong vroeg-Byzantijns en is waarschijnlijk op liturgische gronden ontstaan. De Moeder Gods zit op een troon met Christus op haar schoot, één hand op zijn schouder de andere bij de voet. Christus is met zegenende rechterhand afgebeeld en in de linkerhand houdt hij een boekrol vast. Boven zijn twee engelen, Gabriël en Michaël, afgebeeld in een medaillon.

Grootte: 27 x 46 cm.

Deësis Triptychon

Deesis TriptychonEen drieluik van de Deesisgroep van Procopius Chirin en Nicephorus Savin. Het linkerpaneel toont van rechts naar links de Maagd Maria, de Engel Michaël en de Apostel Petrus. Het middenpaneel toont de Heer Sabaoth met Emmanuel het kind. Ook bekend als de Heer der Heerscharen. Het rechterpaneel toont van links naar rechts Johannes de Doper, de Engel Gabriël en St.Paulus.

Grootte van de panelen: 26 x 28 cm elk

Moeder Gods van Kykkos

Moeder Gods van KykkosDeze icoon zou geschilderd zijn door de heilige Lucas. Waarschijnlijk is ze begin 11e eeuw ontstaan. Keizer Alexius I Comnenus schonk haar in 1082 aan het Kykkosklooster op Cyprus. Het Christuskind zit met bungelende beentjes op de rechterarm van zijn moeder, wiens linkerhand de linkerarm van haar Zoon vasthoudt. Het Christuskind houdt een geopende schrift rol in zijn linkerhand.

Grootte: 32 x 22 cm

Christus Pantokrator

Christus PantokratorChristus is in frontale halffiguur afgebeeld, met rechts de zegenende hand en links een opengeslagen bijbel met als tekst: Johannes 8 vers 12, Johannes 11 vers 25-26 en Johannes 12 vers 36. “Ik ben het licht der wereld.” “Die in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.” “Gelooft in het licht, zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn.”

Grootte: 20 x 25 cm.

Moeder Gods Vladimirskaja

Moeder Gods VladimirskajaDeze in opdracht van Vorst Isjaslav van Kiev in Constantinopel geschilderde icoon, kwam in 1132 in Kiev terecht. Van daar uit nam zijn zoon Bogoljoebski haar mee naar zijn residentie in Vladimir. Vandaar de naam Vladimirskaja. In 1315 kwam deze Elousa-icoon tenslotte definitief in Moskou terecht, waar ze in diverse oorlogen de soldaten bemoedigde en zo de Moeder van de Russische aarde werd.

Grootte: 28×35 cm

St. Catharina

St. CatharinaDe heilige Catharina is afgebeeld in koninklijke kledij met boeken en meetinstrumenten. Het wiel symboliseert haar ondergane folteringen vóór haar onthoofding. De crucifix en de palmtak verwijzen naar haar martelaarschap. Het St. Catharinaklooster in de Sinaï draagt haar naam en volgens overlevering is haar stoffelijk overschot vanuit Alexandrië naar dit klooster overgebracht.

Grootte: 35×27 cm

De Kruisiging van Christus

De Kruisiging van ChristusChristus hangt aan het kruis en is omringd door zes engelen. Op de voorgrond vier wenende vrouwen, waaronder zijn moeder Maria. Rechts Johannes en de Romeinse overste Longinus. In de grot is de schedel van Adam afgebeeld. De knielende figuren op de voorgrond zijn vermoedelijk de schenkers/opdrachtgevers van de icoon.

Grootte: 42×30 cm

Moeder Gods van het Teken

Moeder Gods van het TekenDeze icoon behoort tot de vroegste Maria-afbeeldingen. De uitleg staat in Jesaja 7 vers 7-14 en luidt “De Heer zal u een teken geven, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam zal Emmanuël zijn.” Op de rand zijn de heilige St. Nicolaas en Maria Egyptica afgebeeld. Na de kerstening van Rusland in 989 werd dit de belangrijkste icoon in Novgorod.

Grootte: 28×23 cm