Christus Pantokrator

60 Chritus PantokratorDeze icoon is in het Puschkin museum in Moskou tentoongesteld. Stamt uit de laat Byzantijnse tijd. De oorspronkelijke grootte is 124 x 80 cm. Christus staan afgebeeld met een fraai versierde bijbel in zijn linkerhand en heeft de rechterhand in een zegenend gebaar.
Grootte 20 x 27 cm

Moeder Gods Jeroesalimskaja

01 MG JerusalimskajaDe oer icoon, die het werk van de evangelist Lucas zou zijn geweest, kwam in 455 van Jeruzalem naar Constantinopel, van daar uit naar Kiev. Vorst Vladimir gaf de icoon aan de inwoners van Novgorod ten geschenke toen ze Christen waren geworden. Nadat hij Novgorod had onderworpen nam in 1571 Iwan de Verschrikkelijke dit Moeder Godsbeeld als buit mee naar Moskou.
Grootte: 27 x 35 cm

Triniteit

05 TriniteitDe Triniteit ofwel de Drievuldigheid is een afbeelding die stamt uit het Oude Testament. Uit het boek Genesis hoofdstuk 18 vers 1-5. De afbeelding toont drie gelijke engelen, gegroepeerd rond de tafel. Zij stellen de Vader, de Zoon en de Heilige geest voor. Soms staan ook Abraham en Sara afgebeeld.
Grootte: 28 x 35 cm

De Opstanding

2038_anastasisVoor het van boven vallende licht staat de gestalte van de verrezen Christus boven de afgrond van de duisternis, waar de gebroken deurvleugels en het sluitwerk nog zichtbaar zijn. Christus heeft de voorvaderen en de koningen van het Oude Testament, die achter hem staan, als eerste uit het voorgeborchte bevrijd, evenals Eva. Als laatste trekt Christus Adam in het licht der genade. Boven zweven de engelen met het kruis en de martelwerktuigen in hun handen

Grootte: 28 x 35 cm.

De Aartsengel Michaël

1038a_michaelNaar alle waarschijnlijkheid maakte deze icoon deel uit van een Deësis. De titel “Grote aanvoerder van de hemelse legerscharen” duidt op de rang van de aartsengel in de hemelse hiërarchie. Het cryptogram op de globe betekent “Christus de rechtvaardige rechter”. De schildering is typisch Byzantijns door het diepte-effect en het licht op de vormen door middel van een fijn netwerk van witte lijnen.

Grootte: 27 x 35 cm.

De Opstanding

icoon066_vDe oorspronkelijke icoon wordt bewaard in het Byzantijns museum in Corfu-stad. Christus tilt Jozef aan zijn arm uit de Hades. Maria, de koningen van Israël en Johannes de Doper kijken toe. Op Anastasis iconen worden duivels vaak afgebeeld als kleine, zwarte menselijke wezens met vleugels en opstaande haren, die door een engel in de Hades worden gestraft.

Grootte: 28 x 34 cm.

Moeder Gods Jerusalimskaja

icoon063_vDe oericoon, die het werk van de evangelist Lucas zou zijn geweest, kwam in 455 van Jeruzalem naar Constantinopel, en van daaruit naar Kiev. Vorst Vladimir gaf de icoon aan de inwoners van Novgorod ten geschenke toen ze christen waren geworden. Nadat Ivan de Verschrikkelijke Novgorod had onderworpen nam hij deze icoon in 1571 als buit mee naar Moskou.

Grootte: 27 x 34 cm

Moeder gods met kind

icoon062_vDit type icoon heet gewoonlijk “Madonna della Conzolazione” Madonne van de vertroosting en is wellicht af te leiden van het Byzantijnse Hodigitria-type (ofschoon het Kind op de rechterarm van Moeder zit). Het kan ook stammen uit de Kretenzisch-Venetiaanse school. Overigens is dit ttype in Oost en West zeer verspreid

Grootte: 27 x 31 cm

De Geboorte van Christus

Geboorte van ChristusHet Christuskind ligt in een kribbe in een grot met daarachter de os en de ezel. Maria ligt op een rood kleed tussen de rotsen en de planten. Drie Koningen en herders zijn afgebeeld evenals de afbeelding van het wassen van het Christuskind. Jozef wordt door een herder toegesproken. Boven zijn de heilige Eudoxia, Johannes Lestwitschnik en de heilige Juliana afgebeeld. De middelste is als Johannes Klimakus beter bekend. De icoon stamt uit de school van Novgorod.

Grootte: 27 x 39 cm.

Sint Joris met de draak

Sint Joris met de draakIn deze icoon, elegant en nauwkeurig als een edelsmeedwerk, is de invloed van de westerse cultuur van die tijd overduidelijk. In deze voorstelling is het krachtige paard en het uiterlijk van de zwarte draak ontleend aan een werk van Paolo Veneziano met hetzelfde thema, maar is de aristocratische strengheid van het Byzantijnse voorbeeld nog aanwezig.

Grootte: 27 x 34 cm