Moeder gods met kind

icoon062_vDit type icoon heet gewoonlijk “Madonna della Conzolazione” Madonne van de vertroosting en is wellicht af te leiden van het Byzantijnse Hodigitria-type (ofschoon het Kind op de rechterarm van Moeder zit). Het kan ook stammen uit de Kretenzisch-Venetiaanse school. Overigens is dit ttype in Oost en West zeer verspreid

Grootte: 27 x 31 cm

De Geboorte van Christus

Geboorte van ChristusHet Christuskind ligt in een kribbe in een grot met daarachter de os en de ezel. Maria ligt op een rood kleed tussen de rotsen en de planten. Drie Koningen en herders zijn afgebeeld evenals de afbeelding van het wassen van het Christuskind. Jozef wordt door een herder toegesproken. Boven zijn de heilige Eudoxia, Johannes Lestwitschnik en de heilige Juliana afgebeeld. De middelste is als Johannes Klimakus beter bekend. De icoon stamt uit de school van Novgorod.

Grootte: 27 x 39 cm.

Sint Joris met de draak

Sint Joris met de draakIn deze icoon, elegant en nauwkeurig als een edelsmeedwerk, is de invloed van de westerse cultuur van die tijd overduidelijk. In deze voorstelling is het krachtige paard en het uiterlijk van de zwarte draak ontleend aan een werk van Paolo Veneziano met hetzelfde thema, maar is de aristocratische strengheid van het Byzantijnse voorbeeld nog aanwezig.

Grootte: 27 x 34 cm

Moeder Gods Eleousa

Moeder Gods EleousaDeze Eleousa- Moeder Gods van de Tederheid is een uitstekend voorbeeld van de Kretenzische school waarin Italiaanse- en Byzantijnse elementen naast elkaar voor komen. Het gelaat is, volgens Byzantijnse normen, evenwichtig van verhouding met een fijn geproportioneerde neus, een smalle mond en heldere ogen met een flitsend wit. Maar de modelering van het gezicht in ontegenzeggelijk Italiaans, evenals de handen.

Grootte: 33 x 27 cm

Moeder Gods van Jaroslavl

Moeder Gods van JaroslavlOp deze Eleousa-icoon wordt de relatie tussen moeder en kind met gelijke innigheid van gevoelens tot uitdrukking gebracht. Het kind vlijt zijn wang tegen dat van zijn moeder en houdt met zijn rechterhand haar kin vast. Het Christus kind zit op de rechterhand van zijn moeder. Ondanks de liefkozingen van haar kleine zoon is de gelaatsuitdrukking van de Moeder Gods in het voorvoelen van de lijdensweg die haar kind te wachten staat weemoedig ernstig tot diep bedroefd.

Grootte 24 x 30 cm.

Moeder Gods van Pelagonitissa

Moeder Gods van PelagonitissaDeze moeder Gods van Pelagonië is oorspronkelijk geschilderd door meester Makarios Zographos in het jaar 1422. Makarios, die tot de schildersgroep van zijn bisschoppelijke broer, de monumentale schilder Jovan behoorde, toont het Jezuskind terwijl het kinderlijk speels zijn moeder omhelsd en zich tegelijkertijd naar de aanbidder/beschouwer keert. Het gelaat van Maria is uiterst ernstig geschilderd, in de stijl van de Byzantijnse traditie.

Grootte: 23,5 x 30 cm.

Deësis

DeësisCentraal op het middelste paneel staat Christus Pantokrator afgebeeld met de zinnebeelden voor de vier evangelisten:  Adelaar-Johannes, Engel-Marcus, Stier-Lucas en Leeuw-Matthéüs. De drie panelen links beelden Maria, de engel Michaël en de apostel Petrus uit. De rechterpanelen, Johannes de Doper, de engel Gabriël en de apostel Paulus.

Zeven panelen van diverse grootte.

Moeder Gods met Kind

Moeder Gods met KindDe lijdende Moeder Gods met het Christuskind, in de bovenhoeken de verwijzing naar de kruisiging: het kruis met de doornenkroon, de lans en de staak met de spons. In de Westerse kerken wordt deze icoon vaak vereerd als “De Moeder Gods van altijd durende bijstand.”

Grootte: 35×27 cm

De Opstanding

De OpstandingVoor het van boven vallende licht staat de gestalte van de verrezen Christus boven de afgrond van de duisternis, waar de gebroken deurvleugels en het sluitwerk nog zichtbaar zijn. Christus heeft de voorvaderen en de koningen van het Oude Testament, die achter hem staan, als eerste uit het voorgeborchte bevrijd evenals Eva. Als laatste trekt Christus Adam in het licht der genade. Boven zweven de engelen met het kruis en de martelwerktuigen in hun handen. De uitbeelding volgt de traditie.

Grootte: 28×43 cm