Christus zalig zwijgen

4.039b-Zalig-zwijgenOp de icoon wordt Christus voorgesteld volgens de iconografie van Emmanuel, maar dan wel getooid met vleugels van een engel en aangeduid met de titel “Heiland en Zalig Zwijgen”. Hier wordt verwezen naar “De oneindige stilte van Gods bestaan”. Op de gebedsrol staat de tekst “Waarom roep je tot Mij, Mijn moeder, Mijn mond was vol” (Jesaja 42 vers 3 en Jesaja 53 vers 7).

Grootte: 20 x 25 cm.

Deësis

icoon077_vIs van oorsprong een Byzantijnse compositie, waarbij Christus als rechter temidden van Maria en Johannes de Doper of voorloper is geplaatst. Middelpunt is de Pantokrator die bij het eind der tijden zal oordelen over de mensheid. Maria en Johannes de Doper bemiddelen om een vergevingsgezind oordeel. Johannes de Doper als vertegenwoordiger van het Oude Testament en Maria als vertegenwoordigster van het Nieuwe Testament.

Grootte: 27 x 35 cm

Christus, Koning der Koningen

icoon076_vOp een schitterende troon, omringd door de symbolen van de vier evangelisten zit Christus in het gewaad van een Hogepriester met een kostbare kroon op het hoofd als Koning der Koningen en zegent de gelovigen. In het opengeslagen evangelieboek staat: “Mijn koningschap is niet van deze wereld, neem en eet, dit is mijn lichaam, drink, dit is mijn bloed dat voor U vergoten is, doe dit tot mijn gedachtenis”.

Grootte: 27 x 35 cm

Christus in Glorie

Christus in GlorieGekleed in prachtige gewaden en met een kroonachtige hoofdbedekking zit Christus op de troon die zijn Vader in de hemel voor hem heeft klaargezet. Het kruis van zijn lijden is veranderd in de scepter van zijn majesteit en heerschappij.

Grootte: 24×29 cm